Hoán đổi 3 vị trí cán bộ chủ chốt của ngành thể thao Hải Dương

02/06/2023 19:02

Việc hoán đổi 3 vị trí quan trọng này với mục tiêu chung là tiếp tục nâng cao thành tích của thể thao Hải Dương trong những năm tới.


Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bên phải) chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Hưng, tân Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao

Ngày 2.6, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động 3 vị trí chủ chốt của ngành thể thao Hải Dương.

Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hưng, Giám đốc Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao.

Giám đốc Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương sẽ là bà Cao Thị Như Lan, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao.

Tân Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao là ông Nguyễn Đình Tự, Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao.

Đây đều là các vị trí chủ chốt, có ảnh hưởng lớn đến công tác đào tạo, tập huấn, thi đấu, tổ chức, thành tích của thể thao Hải Dương. Thời gian giữ chức vụ của các nhân sự trên đều 5 năm, kể từ ngày 2.6.2023.

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Dương hiện đào tạo vận động viên luân huấn, mục tiêu cho 543 vận động viên, có 44 huấn luyện viên các bộ môn. Trung tâm còn đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn viên trọng tài cơ sở. Cử vận động viên, huấn luyện viên tham gia tập huấn đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia, quốc tế. Ngoài ra trung tâm có nhiệm vụ rất quan trọng là phát hiện, tuyển chọn, đào tạo để bổ sung vận động viên cho tỉnh Hải Dương.

Phòng Quản lý thể dục thể thao có nhiệm vụ quan trọng trong phối hợp tổ chức các giải thể thao trong nước, quốc tế tại Hải Dương, hướng dẫn, tổ chức chương trình thể dục thể thao các cấp...

Nhà Thi đấu thể dục thể thao là nơi tổ chức các hoạt động thể thao khu vực, quốc tế, quốc gia và giải thể thao các ngành; đào tạo, huấn luyện vận động viên trẻ, học sinh các lớp năng khiếu thể thao trong dịp hè.

Việc hoán đổi 3 vị trí quan trọng này với mục tiêu chung tiếp tục nâng cao thành tích của thể thao Hải Dương, đồng thời phấn đấu đưa Hải Dương trở lại nhóm 10 tỉnh, thành, ngành đứng đầu Đại hội Thể thao toàn quốc...

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Hoán đổi 3 vị trí cán bộ chủ chốt của ngành thể thao Hải Dương