Chuyển đổi số

Hải Dương yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong

PHÙNG DUYÊN 15/03/2024 17:06

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng dành cho người dân.

smarthaiduong1(1).jpg
Smart-HaiDuong là ứng dụng dành riêng cho người dân Hải Dương với rất nhiều tiện ích (ảnh chụp màn hình)

Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, xã chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân có điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong; hoàn thành trước ngày 20/4/2024.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong; tổng hợp kết quả và những khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp các cơ quan thông tin, báo chí, các cổng/trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và khai thác, sử dụng. Phối hợp thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin, tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu lên ứng dụng SmartHaiDuong...

Ứng dụng Smart-HaiDuong được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp xây dựng, là ứng dụng dành riêng cho người dân Hải Dương. Ứng dụng tích hợp nhiều tiện ích thiết yếu như: Cập nhật tin tức mới nhất về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa... tại Hải Dương; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; giúp người dân khám phá được các địa điểm, thông tin của Hải Dương; tra cứu thông tin về các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông; đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện, hiến máu, hiến tạng; gọi xe taxi, đặt vé xe khách, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn...

Ứng dụng sẽ chính thức được ra mắt vào Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương 26/3/2024.

PHÙNG DUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong