Chuyển đổi số

Hải Dương đầu tư 63,5 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước

NHẤT NGUYÊN 29/02/2024 11:30

Dự kiến tổng kinh phí để thực hiện các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2024 là 63,5 tỷ đồng.

chuyen-doi-so-chuyen-trang.jpg
Mục tiêu năm 2024, 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, gồm cả thiết bị di động

Theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024, tổng kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước là 63,5 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh dành cho công nghệ thông tin năm 2024 là 60 tỷ đồng, nguồn vốn khác 3,5 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí trên chi cho các dự án, nhiệm vụ xây dựng và thuê phần mềm, hệ thống, dịch vụ, số hóa dữ liệu và mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin do các đơn vị gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Đại học Hải Dương, các cơ sở y tế... chủ trì.

Mục tiêu là 85% số hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 75% số hồ sơ công việc tại cấp huyện và 65% số hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 80% số dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, gồm cả thiết bị di động; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình...

NHẤT NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương đầu tư 63,5 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước