Nhà đất

Hải Dương xem xét thu hồi, chuyển mục đích sử dụng hơn 500 ha đất

HOÀNG LINH 05/04/2024 16:16

UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh Hải Dương chấp thuận thu hồi 374,8 ha đất để thực hiện 92 dự án, công trình trên địa bàn Hải Dương. Đồng thời cho phép chuyển mục đích sử dụng 138,21 ha đất trồng lúa để thực hiện 58 dự án.

z5318449408723_6f0d4d792029af46d230355b7f72475d.jpg
Đồng chí Lưu Văn Bản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp tháng 4 (lần 2) của UBND tỉnh vào chiều 5/4

Chiều 5/4, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục tổ chức phiên họp tháng 4 (lần 2). Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Phiên họp xem xét, thảo luận các nội dung, tờ trình của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương.

Tại phiên họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi 374,8 ha đất để thực hiện 92 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cho phép chuyển mục đích sử dụng 138,21 ha đất trồng lúa để thực hiện 58 dự án.

z5318454196573_9a8ddb40df0143ce3479edd49ea904f2.jpg
Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực đề xuất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2024

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã nhằm bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu quốc gia phân bổ. Đến năm 2025 đất an ninh được điều chỉnh từ 394 ha lên 484 ha. Đất khu công nghiệp đến năm 2030 là 5.661 ha. Đất cụm công nghiệp đến năm 2030 là là 2.947 ha, tăng 1.473 ha so với năm 2020. Đất thương mại dịch vụ được bổ sung cho 2 dự án trung chuyển hàng hóa tại ga Cao Xá (Cẩm Giàng) và cảng thủy nội địa tại xã Hồng Phúc (Ninh Giang). Đất phát triển hạ tầng các cấp đến năm 2025 là 26.639 ha, tăng 2.193 ha; đến năm 2030 là 32.054 ha, tăng 7.608 ha so với hiện trạng năm 2020.

z5318631902982_38248ef20cd61d002221ca67e149e66e.jpg
Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh Hải Dương tháng 4 (lần 2) chiều 5/4

Kết luận nội dung xem xét thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản cơ bản thống nhất với tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường. Các địa phương tiếp tục thống kê, rà soát các dự án, công trình để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới. Chậm nhất ngày 15/4, các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát. Diện tích đất thu hồi ưu tiên phục vụ các dự án, công trình cấp bách, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Về điều chỉnh chỉ tiêu một số loại đất, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng đất để bảo đảm hiệu quả, hợp lý.

HOÀNG LINH
(0) Bình luận
Hải Dương xem xét thu hồi, chuyển mục đích sử dụng hơn 500 ha đất