Nông nghiệp - Nông thôn

Xem xét thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 418 dự án

PHAN ANH - ĐỖ QUYẾT 23/11/2023 14:00

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu chỉ trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình thực sự cần thiết, cấp bách.

img_3335.jpeg
Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực báo cáo tờ trình đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình năm 2024

Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 (lần 8) sáng 23/11, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo tờ trình đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

img_3350.jpeg
Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu ý kiến tại phiên họp

Theo đó, sở đề nghị chấp thuận thu hồi hơn 1.171 ha đất để thực hiện 418 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 217 công trình, dự án đã được HĐND chấp thuận nhưng quá thời hạn 3 năm, đề nghị tiếp tục thực hiện trong năm 2024. Có 138 công trình, dự án đăng ký mới phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt năm 2021 và một số dự án đầu tư công đã được cấp thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn. 63 công trình, dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt song đã được cập nhật trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện) và đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 581 ha đất trồng lúa và 4,42 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 357 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

img_3352.jpeg
Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Thăng phát biểu tại phiên họp

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát danh mục các dự án đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện trong năm 2024. Trong đó, lưu ý chỉ đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích đối với các dự án, công trình thực sự cần thiết, cấp bách. Đối với 63 công trình, dự án công cộng và điểm xử lý nhà đất chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, chưa đủ điều kiện chưa xem xét đưa vào danh mục dự án, công trình để trình thu hồi đất thực hiện.

PHAN ANH - ĐỖ QUYẾT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem xét thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 418 dự án