Kinh tế

Hải Dương xem xét mục tiêu tăng trưởng kinh tế phù hợp với thực tế

PHAN CHUNG 06/09/2023 18:10

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp rà soát, đánh giá, đề xuất phương án tăng trưởng kinh tế phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

W_z4668517311753_306db46a57679aa563f8376c2ac55ea0.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu kết kết luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 (lần 1)

Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 (lần 1), Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phương án tăng trưởng kinh tế năm 2023 của tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng kết luận chưa thống nhất phương án tăng trưởng kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất (giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 9%). Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thống kê, Sở Công thương rà soát, đánh giá, đề xuất phương án tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế trên quan điểm không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng của cả nhiệm kỳ nhưng cần linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của từng năm và bảo đảm tính khả thi.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự báo tình hình trong nước, trong tỉnh tiếp tục có nhiều yếu tố thuận lợi. Các thành quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cùng với sự cố gắng của các chủ thể trong nền kinh tế đang trở thành sức mạnh nội lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế. Các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân đã được xác định. Nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã và đang được thực hiện và phát huy hiệu quả. Trong thời gian tới, các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước sẽ tác động tích cực, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh như: chính sách tài khóa, tiền tệ, điều hành tỷ giá; chính sách thương mại theo hướng tranh thủ cơ hội xuất khẩu, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và các chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

W_z4668550247422_c5f8a6616138b7266609fd634a76a7b0.jpg
Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Hồng Diên phát biểu tại phiên họp

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 trên 9%, trong 6 tháng cuối năm 2023, GRDP phải đạt tối thiểu 57.932 tỷ đồng, tăng 10,6%. Trong đó dự kiến giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,86%; công nghiệp, xây dựng tăng 12,36%; dịch vụ tăng 9,08%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,72%.

Trong thời gian từ nay đến hết năm 2023, để tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa các dự án sản xuất, kinh doanh vào hoạt động có hiệu quả, cần phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng giảm chi phí trung gian, nhanh chóng sử dụng hết công suất hiện có, tăng năng suất và sản lượng, gắn với kích cầu đầu tư, tiêu dùng và bảo vệ sản xuất…

W_z4668841450995_6a60802b219193cfe5c718c28d1d3123.jpg
Đồng chí Phạm Bá Dũng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho rằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9% trong năm 2023 khó thực hiện được

Phát biểu tại phiên họp, một số đại biểu đề nghị giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 của tỉnh là 9%. Tuy nhiên, đại diện Cục Thống kê tỉnh phân tích, chỉ ra nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh trong những tháng cuối năm, đồng thời khẳng định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9% của tỉnh khó có thể đạt được.

Cũng tại phiên họp này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mua sắm thiết bị y tế của 4 bệnh viện tuyến tỉnh gồm: Đa khoa, Nhi Hải Dương, Phụ sản Hải Dương và Bệnh viện Phổi Hải Dương. Nội dung này, UBND tỉnh thống nhất sẽ báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phải báo cáo rõ các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến.

PHAN CHUNG
(0) Bình luận
Hải Dương xem xét mục tiêu tăng trưởng kinh tế phù hợp với thực tế