Hải Dương tăng 11 bậc về chỉ số cải cách hành chính

25/05/2022 20:06

Với 87,38 điểm, kết quả PAR INDEX năm 2021 tỉnh Hải Dương đứng thứ 19 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố, tăng 11 bậc so với năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sáng 25.5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với 87,38 điểm, kết quả PAR INDEX năm 2021 tỉnh Hải Dương đứng thứ 19 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố, tăng 11 bậc so với năm 2020 (đạt 84,3 điểm, đứng thứ 30 cả nước). Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021 của tỉnh xếp thứ tư cả nước, bằng vị trí của năm 2020.      

Kết quả đo lường sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 cho thấy, tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng chung về tiếp cận dịch vụ là 88,66%. 46/63 tỉnh có người dân, tổ chức phản ánh bị công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 22/63 tỉnh có người dân, tổ chức phản ánh phải trả thêm tiền ngoài phí/lệ phí.

Về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, 3 bộ, cơ quan ngang bộ đứng trong tốp đầu (với kết quả điểm số trên 90%) gồm: Bộ Tư pháp (thứ nhất), Bộ Tài chính (thứ hai) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp thứ 3. Đối với các tỉnh, thành phố, TP. Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân với kết quả đạt 91,80%, cao hơn 0.66% so với đơn vị xếp vị trí thứ 2 là Quảng Ninh (đạt 91,14%). TP. Đà Nẵng đã có sự trở lại ấn tượng trong tốp 5 địa phương dẫn đầu sau 2 năm vắng bóng ở nhóm này. Trong khi đó, Vĩnh Phúc lần đầu tiên lọt nhóm 5 địa phương dẫn đầu, với kết quả năm 2021 đạt 89,28%, xếp vị trí thứ 5/63.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nặng nề, làm tổn thất lớn đến tính mạng, sức khỏe của người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Mặc dù rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng quan tâm chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, sáng tạo và kịp thời thích ứng với tình hình mới.

Là năm đầu thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm tập trung thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, gắn với năm bản lề thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để thúc đẩy thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, Chính phủ đã đề ra phương châm hành động trong lãnh đạo, điều hành là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” và đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cải cách hành chính là một trong những giải pháp trọng tâm.

Nhờ đó, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả tích cực, tiếp tục đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt là từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân theo chủ trương, đường lối của Đảng.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết năm 2021 là năm thứ 10 liên tiếp, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai xác định, công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh, thành phố cả nước; là năm thứ 5 triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của cơ quan hành chính tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quá trình triển khai nghiêm túc, dân chủ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là sự phối hợp, hỗ trợ của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong tổ chức triển khai điều tra xã hội học, lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức về kết quả cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh và đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cho hay, đối tượng xác định Chỉ số PAR INDEX 2021 ở Trung ương gồm 19 bộ, ngành (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ).

Trong số đó, 2 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, ngành còn lại. Ở địa phương có 63 ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc triển khai điều tra xã hội học năm 2021 được thực hiện với quy mô trên 79.600 phiếu, trong đó có hơn 49.600 phiếu khảo sát nhóm đối tượng công chức, lãnh đạo, quản lý tại các bộ, địa phương, số lượng phiếu khảo sát cao hơn 2,25 lần so với năm 2020 (khoảng 22.000 phiếu) và gần 30.000 phiếu khảo sát người dân, doanh nghiệp; ngoài ra, còn khảo sát đại diện một số hội, hiệp hội đánh giá kết quả cải cách hành chính của các bộ chủ quản.

“Đây là một cuộc điều tra xã hội học có quy mô lớn, có tính toàn diện, đa dạng, đa chiều, tiếp cận đánh giá từ dưới lên trên, đánh giá cả bên trong và bên ngoài cơ quan, tổ chức,” ông Hùng nhấn mạnh.

Kết quả Chỉ số PAR INDEX 2021 các bộ, ngành được phân loại gồm 3 nhóm điểm. Nhóm có kết quả trên 90% gồm Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nhóm có kết quả từ trên 80% đến dưới 90% gồm 13 Bộ: Nội vụ; Ngoại giao; Tài nguyên và Môi trường; Lao động-Thương binh và Xã hội; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục và Đào tạo.

Nhóm có kết quả dưới 80% có 1 đơn vị là Bộ Khoa học và Công nghệ với giá trị Chỉ số cải cách hành chính là 78,72%.

Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2021 là 86,07%, giảm 1,49% so với năm 2020 (đạt 87,56%). Tuy nhiên, xét trong 10 năm đánh giá thì kết quả Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục duy trì xu hướng tăng, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đã tăng cao hơn 10,69% so với năm 2012.

Theo thống kê, có 11/17 bộ, cơ quan đạt Chỉ số cải cách hành chính trên mức giá trị trung bình; 6/17 bộ, cơ quan có kết quả Chỉ số cải cách hành chính tăng cao hơn so với năm 2020, tăng cao nhất là Bộ Nội vụ (+2,20%).

Trong số các bộ có kết quả Chỉ số cải cách hành chính giảm so với năm 2020, giảm nhiều nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ (-6,43%).

Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, với kết quả đạt 91,90%; trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị có kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 thấp nhất, đạt 78,72%.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các tỉnh, thành cũng được phân theo 3 nhóm. Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm Hải Phòng (91,8%), Quảng Ninh (91,14%), Đà Nẵng (90,25%). Nhóm B là 59 tỉnh, thành phố đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%. Nhóm C có tỉnh Kiên Giang với kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt 79,97%.

Năm 2021, Chỉ số cải cách hành chính 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giá trị trung bình cao nhất từ trước đến nay, đạt 86,37%, cao hơn 2,65% so với năm 2020 (đạt 83,72%) và có năm thứ 3 liên tiếp đạt giá trị trung bình trên 80%; 40/63 đơn vị đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính cao hơn mức giá trị trung bình; 62 địa phương đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 80%, nhiều hơn các năm.

Có 60 tỉnh, thành phố đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính tăng cao hơn so với năm 2020; tăng cao nhất là tỉnh Quảng Ngãi (+13,20%), tăng thấp nhất là Đồng Tháp (+0,03%). Ngoài ra, vẫn còn 3 địa phương có kết quả Chỉ số cải cách hành chính giảm nhẹ so với năm 2020 là Đồng Nai ( -0,49%), Tiền Giang (-0,51%) và Hà Nam (-1,94%).

Thành phố Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, với kết quả đạt 91,80%, cao hơn 0,66% so với đơn vị xếp vị trí thứ 2 là Quảng Ninh (đạt 91,14%).

Đà Nẵng đã có sự trở lại ấn tượng trong top 3 địa phương dẫn đầu sau 2 năm vắng bóng ở nhóm này. Trong khi đó, Vĩnh Phúc cũng lần đầu tiên lọt nhóm 5 địa phương dẫn đầu, với kết quả đạt 89,28%, xếp vị trí thứ 5/63.

Ngoài ra, Thừa Thiên-Huế tiếp tục duy trì được thành tích cao trên bảng xếp hạng, với kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt 89,32%, xếp vị trí thứ 4/63 tỉnh, thành phố.

Đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 là tỉnh Kiên Giang, đạt 79,97% và là địa phương duy nhất có kết quả Chỉ số cải cách hành chính dưới 80%. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Kiên Giang nằm trong nhóm 5 địa phương có kết quả Chỉ số cải cách hành chính thấp nhất cả nước.

“Nhìn chung, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các tỉnh, thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực, cho thấy những nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của chính quyền các cấp ở địa phương đã mang lại hiệu quả rõ rệt, ngày càng được người dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao” - ông Phạm Minh Hùng khẳng định.

Theo TTXVN 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương tăng 11 bậc về chỉ số cải cách hành chính
    ss