Cải cách hành chính

Phường Văn An (TP Chí Linh) bứt phá cải cách hành chính

HV 19/06/2024 15:34

Năm 2023, phường Văn An dẫn đầu các xã, phường của TP Chí Linh về chỉ số cải cách hành chính. Kết quả này do địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

img_0989.jpeg
Lãnh đạo phường Văn An ( người đứng) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức bộ phận “một cửa” giải quyết công việc được giao kịp thời, đúng tiến độ

Trả kết quả trong ngày

Chị Bùi Thị Trang, ở phường Văn An cần làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Theo quy định, hồ sơ của chị sẽ giải quyết trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận đầy đủ thành phần sơ, công chức tư pháp phường Văn An đã nhanh chóng giải quyết và trả kết quả cho chị ngay trong ngày.

Chị Giáp Thị Thu Hòa, công chức tư pháp phường Văn An cho biết từ năm 2023, phường Văn An đã áp dụng sáng kiến “Cải cách hành chính về đăng ký hộ tịch”. Các thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch, tư pháp như xác định tình trạng hôn nhân, khai sinh, khai tử..., sau khi tiếp nhận đầy đủ thành phần hồ sơ, công chức sẽ giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày.

Năm 2021, phường Văn An đứng thứ 15/19 xã, phường của TP Chí Linh về cải cách hành chính, trong đó có hạn chế về cải cách thủ tục hành chính. Khắc phục điều này, từ năm 2022, phường đã quan tâm đầu tư kinh phí, sửa chữa, cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị, nâng cấp đường truyền internet phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính. Phường cải tạo, sửa chữa bộ phận “một cửa” theo hướng hiện đại, thân thiện, lắp điều hòa, ghế chờ, trang bị máy tính, máy in, máy scan.

Năm 2023, phường cũng đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát tại bộ phận “một cửa”, hành lang làm việc, tạo thuận lợi cho lãnh đạo và ban thanh tra nhân dân phường trong giám sát, kiểm tra hoạt động hành chính, tiếp công dân...

Phường Văn An cũng siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng điều hành lãnh đạo, chỉ đạo. Phường quy định rõ cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND phường về chỉ tiêu, tiến độ, chất lượng công việc. Hằng tháng, hằng tuần UBND phường họp đột xuất, định kỳ về công tác cải cách hành chính. Những bộ phận làm tốt được biểu dương khen thưởng, những bộ phận chưa làm tốt sẽ nghiêm khắc kiểm điểm, phê bình và lấy đó làm kết quả bình xét thi đua cuối năm...

Nhờ các giải pháp trên, năm 2022, phường Văn An đã vươn lên đứng thứ 3/17 phường, xã về cải cách hành chính của TP Chí Linh và đứng thứ nhất vào năm 2023. Trong đó, chỉ số cải cách thủ tục hành chính liên tục đạt điểm tuyệt đối.

Xây dựng chính quyền điện tử

img_0988.jpeg
Công chức phường Văn An tận tình hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Năm 2023, phường Văn An là đơn vị dẫn đầu TP Chí Linh về tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến. Kết quả này là do địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Phường thành lập tổ hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến... Từ tháng 11/2023, phường Văn An thực hiện phát hành biên lai điện tử cho các tổ chức, cá nhân khi thanh toán phí, lệ phí liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

Chị Đỗ Hương Tuyết, công chức Văn phòng HĐND và UBND phường Văn An cho biết, tại bộ phận “một cửa” của phường có thêm một cán bộ đoàn là người am hiểu công nghệ thông tin trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Hiện 100% cán bộ, công chức phường sử dụng hòm thư công vụ trao đổi thông tin hoạt động chuyên môn; sử dụng thành tạo chứng thư số, chữ ký số đã được cấp.

Từ đầu năm tới nay, UBND phường Văn An đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.300 hồ sơ. Tỷ lệ thanh toán phí trực tuyến đạt 70%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 97,4%; tỷ lệ số hồ sơ kết quả thủ tục hành chính đạt 99,74%. 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng, trước hạn.

HV
(0) Bình luận
Phường Văn An (TP Chí Linh) bứt phá cải cách hành chính
ss