Cải cách hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương nỗ lực tăng bậc cải cách hành chính

HÀ VY 02/06/2024 08:15

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chất lượng cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương được nâng lên.

img_0003.jpeg
Hiện 100% văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành dưới dạng văn bản điện tử, liên thông với các cơ quan, ban, ngành trên trục văn bản quốc gia

Siết chặt kỷ cương

Năm 2021, thứ hạng cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đứng thứ 16/18 sở, ngành, nhiều chỉ số thành phần đạt thấp. Với quyết tâm nâng cao thứ bậc trong cải cách hành chính, Sở đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Hằng năm, từ tháng 12, sở đã ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng phòng, các cá nhân phụ trách; gắn trách nhiệm của từng cá nhân với nhiệm vụ được giao. Từng phòng, cán bộ, công chức làm rõ nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục với những tiêu chí giảm điểm, điểm thấp. Sở cũng chỉ đạo cán bộ, công chức trực tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tăng cường nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Sở phân công 1 đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; quy định rõ cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc sở nếu có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây cản trở, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy trình về giải quyết thủ tục hành chính.

Hằng tuần, hằng tháng, Sở Giáo dục và Đào tạo giao ban giữa lãnh đạo sở với quản lý phòng trực thuộc để đánh giá, kiểm điểm làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đối với từng cán bộ, công chức. Đầu năm 2024, sở đã thành lập Tổ kiểm soát thủ tục hành chính. Hằng tuần Tổ kiểm soát báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính của sở với ban lãnh đạo. Qua đó, kịp thời đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính, làm rõ nguyên nhân đối với hồ sơ chậm, muộn giải quyết.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra cải cách hành chính đối với các phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Giáo dục Tiểu học; kết hợp thanh tra gắn với công tác cải cách hành chính đối với 5 đơn vị trực thuộc gồm các Trường THPT Tứ Kỳ II, Phú Thái, Nam Sách II, Gia Lộc II, Thanh Hà). Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, kiến nghị khắc phục kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

img_0034.jpeg
Công chức Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn người dân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chị Lê Thị Thoa ở huyện Cẩm Giàng cần làm thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp THPT, chị đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề nghị được cấp lại. Được sự hướng dẫn của chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo, chị Thoa đã đăng nhập vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương để nộp hồ sơ trực tuyến. Để không phải đi lại và chờ đợi lâu, chị đã đăng ký trả kết quả tại nhà. “Tôi thấy việc ứng dụng công nghệ trong nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả tại nhà rất tiện lợi. Chúng tôi vừa theo dõi được quá trình giải quyết hồ sơ của mình trên hệ thống vừa không phải đi lại nhiều”, chị Thoa nói.

Xác định chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng trong cải cách hành chính, từ năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính. Sở đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, ứng dụng chuyển đổi số vào hầu hết các hoạt động chuyên môn của đơn vị như giải quyết thủ tục hành chính, quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học, số hóa thông tin quản lý. Sở cũng xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, dịch vụ công trực tuyến, thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, đào tạo trực tuyến…

Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục và đào tạo của tỉnh đã sử dụng phần mềm quản lý điểm, hồ sơ điện tử, kết nối API với cơ sở dữ liệu ngành thông tin về trường lớp, đội ngũ, học sinh, cơ sở vật chất. Gần 50% số thủ tục hành chính của ngành giáo dục được cung cấp ở mức độ dịch vụ công toàn trình. 100% văn bản (trừ văn bản mật) của Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành dưới dạng văn bản điện tử tích hợp chữ ký điện tử, liên thông với các cơ quan, ban, ngành trên trục văn bản quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt khoảng 99%; 100% hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chất lượng cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày càng được nâng lên.

Một số hạn chế về cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến... đã được khắc phục, giải quyết triệt để. Năm 2021, từ vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng cải cách hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo đã vươn lên đứng thứ 9/18 sở, ngành, tăng 7 bậc vào năm 2022. Năm 2023, sở tiếp tục tăng 4 bậc để đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian tới, ngành tiếp tục siết chặt kỷ cương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, phòng với công tác cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả cải cách hành chính hằng tháng, hằng quý, quyết tâm giữ thứ hạng cao trong cải cách hành chính cấp sở, ngành.

HÀ VY
(0) Bình luận
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương nỗ lực tăng bậc cải cách hành chính
ss