Hải Dương dự kiến đầu tư 45 tỷ đồng xử lý sự cố đê điều

02/06/2023 15:54

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận đầu tư xây dựng, tu bổ các tuyến kè để chống sạt lở các bãi sông ở 2 huyện Nam Sách và Thanh Hà.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Hải Dương tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra chiều 2.6, đây là dự án nhóm C do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Khu vực bãi sông thuộc các tuyến đê hữu Kinh Thầy trên địa bàn huyện Nam Sách, tả Thái Bình, hữu Rạng, tả Mía trên địa bàn huyện Thanh Hà thường xuyên có diễn biến sạt lở, một số đoạn đã được xây dựng kè chống sạt lở. Tuy nhiên, còn nhiều đoạn chưa được xây dựng kè, kè xây dựng bị hư hỏng và đang có diễn biến sạt lở. 

Do đó, cần thiết phải đầu tư xây dựng, tu bổ các tuyến kè để chống sạt lở các bãi sông tại các vị trí này nhằm chống sạt lở bờ sông, bảo vệ hệ thống công trình đê điều và đất sản xuất dọc bãi sông, tăng cường khả năng phòng chống lũ cho hệ thống đê điều.

Quy mô đầu tư dự án gồm xây dựng tuyến kè khoảng 510 m ở vị trí tương ứng km 8+960-km 9+470 đê hữu Kinh Thầy, xã Nam Tân, huyện Nam Sách (nối liền kè Thanh Quang và kè Long Động đã xây dựng). Tu bổ hơn 700 m kè Thanh Hải vị trí tương ứng từ km 39+850 - km 40+563 đê tả Thái Bình, xã Thanh Hải (Thanh Hà). Xây dựng kè hơn 300 m vị trí tương ứng từ km 12+913 - km 13+250 đê hữu Rạng (Thanh Hà). Xây dựng 250 m kè vị trí tương ứng từ km 1+250 - km 1+500 đê tả Mía, xã Vĩnh Lập (Thanh Hà).

Tổng mức đầu tư dự kiến là 45 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Hải Dương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2023-2025 và theo kế hoạch vốn cấp hàng năm.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị HĐND tỉnh nhất trí với chủ trương đầu tư dự án này và cho biết dự án được xác định phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Nam Sách, huyện Thanh Hà. Tổng mức đầu tư của dự án đã được dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

PHONG TUYẾT


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương dự kiến đầu tư 45 tỷ đồng xử lý sự cố đê điều