Hải Dương điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022

02/06/2023 15:59

Tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII diễn ra chiều 2.6, UBND tỉnh đã có tờ trình về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022.


Đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương đọc tờ trình về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022

Theo đó, để thực hiện đúng quy định của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP và Thông tư số 23/2022/TT-BTC, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị bổ sung dự toán ghi thu ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại đối với một số khoản viện trợ thực hiện trong năm 2022.

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị bổ sung dự toán ghi thu và dự toán ghi chi ngân sách cấp tỉnh vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với các khoản viện trợ được tiếp nhận và sử dụng trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 số tiền hơn 16,3 tỷ đồng. 

Cụ thể, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương được đề nghị bổ sung dự toán năm 2022 số tiền nhiều nhất là gần 8,5 tỷ đồng; tiếp đến là Trung tâm Hợp tác hữu nghị với số tiền gần 5,4 tỷ đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hơn 1,6 tỷ đồng...

UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung dự toán ghi thu và dự toán ghi chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 tiền thu tiền thuê đất được đối trừ khi nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2022 số tiền gần 23,8 tỷ đồng.

Sau khi xem xét nội dung tờ trình và căn cứ tình hình thực tế, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND tỉnh Hải Dương quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022 do cần thiết và đúng thẩm quyền.

Xem chi tiết Phụ lục điều chỉnh dự toán năm 2022 TẠI ĐÂY.

PHONG TUYẾT


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022