Chính trị

Hải Dương đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh

PV 14/11/2023 06:59

Ngày 10/11, UBND tỉnh Hải Dương có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

dji_0010.jpg
Đến năm 2030, Hải Dương phấn đấu là tỉnh công nghiệp hiện đại, là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Ảnh: Thành Chung

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Hải Dương, quy mô 1.668,28 km2 gồm 12 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc (2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện).

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Hải Dương phấn đấu là tỉnh công nghiệp hiện đại, là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; hệ thống đô thị phát triển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc; đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 9,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 180 triệu đồng/năm. Quy mô dân số đạt khoảng 2,55 triệu người với dân số tăng bình quân khoảng 2,9%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới mức 2%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia phấn đấu các cấp mầm non đạt trên 90%, tiểu học đạt 100%, THCS đạt trên 95%; THPT đạt trên 90%. Tỷ lệ số giường bệnh/10.000 dân là 40,5 giường bệnh (không tính các trạm y tế cấp xã); số bác sĩ/1 vạn dân đạt 15 bác sĩ. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 55%...

Tầm nhìn đến năm 2050, Hải Dương phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông và là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng; là một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, an ninh, an toàn, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao phục vụ các hoạt động sản xuất trên địa bàn và toàn vùng; phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị tạo sự ổn định cho nền kinh tế.

Quy hoạch tỉnh Hải Dương dự kiến bao gồm phương hướng phát triển ngành quan trọng, phương án tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội; phương án quy hoạch hệ thống đô thị và tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn; phương án phát triển các khu chức năng; phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội; phân bổ và khoanh vùng đất đai; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trước đó, ngày 6/11, HĐND tỉnh Hải Dương ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

PV
(0) Bình luận
Hải Dương đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh