Tin tức

Hải Dương thông qua hồ sơ quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

PV 11/11/2023 15:07

HĐND tỉnh Hải Dương vừa ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

z4869878375637_9c330bd6cdf8a0d08e3a053c9f6bb5ed(1).jpg
Hải Dương phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Ảnh: Một góc TP Hải Dương

Theo đó, HĐND tỉnh Hải Dương đã chấp thuận thông qua Hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 8 thành phần.

Xem chi tiết tại nghị quyết và báo cáo tóm tắt hồ sơ quy hoạch tỉnh.

PV
(0) Bình luận
Hải Dương thông qua hồ sơ quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt