Giao thông - Đô thị

Xem xét hồ sơ quy hoạch tỉnh Hải Dương

PV 05/11/2023 17:21

Đây là nội dung sẽ được các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII xem xét tại kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào sáng 6/11.

dji_0019.jpg
Một góc TP Hải Dương. Ảnh: Thành Chung

Bộ hồ sơ quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 8 nội dung thành phần. Đó là dự thảo tờ trình của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh; dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh; báo cáo quy hoạch tỉnh (gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt); báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch, bản sao ý kiến góp ý của bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương liên quan, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch; báo cáo thẩm định quy hoạch, bản sao ý kiến của chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

Theo báo cáo quy hoạch, đến năm 2030 Hải Dương phấn đấu là tỉnh công nghiệp hiện đại, là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; hệ thống đô thị phát triển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc; đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương. Tầm nhìn đến năm 2050, Hải Dương phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông và là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng. Là một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, an ninh, an toàn, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao phục vụ các hoạt động sản xuất trên địa bàn và toàn vùng; phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị tạo sự ổn định cho nền kinh tế.

Hải Dương xác định đột phá phát triển dựa trên 5 trụ cột chính, bao gồm: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, hiện đại, thông minh; nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đồng thời xây dựng ba nền tảng hỗ trợ. Đó là văn hóa và con người xứ Đông - phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đời sống và môi trường văn hóa lành mạnh; môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch; kinh tế số, khoa học công nghệ, hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tỉnh sẽ hình thành bốn trục phát triển không gian là trục phát triển Bắc - Nam; trục phát triển Đông - Tây trung tâm tỉnh; trục phát triển theo hướng đông tây đi qua khu vực phía bắc của tỉnh; trục phát triển kinh tế dọc các tuyến sông.

PV
(0) Bình luận
Xem xét hồ sơ quy hoạch tỉnh Hải Dương