Xây dựng Đảng - Chính quyền

Hải Dương bổ sung quy trình giải quyết thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

PV 22/02/2024 18:42

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh có 2 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được sửa đổi, bổ sung.

thu-tuc-hanh-chinh-cong.jpg
Người dân làm thủ tục giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (ảnh tư liệu)

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung là thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Theo đó, trong 90 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng cấp tỉnh sẽ tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật và danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Cả 2 thủ tục hành chính trên đều được bổ sung quy trình giải quyết nội bộ chi tiết từ khâu hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến hoàn thiện hồ sơ, công khai danh sách đề nghị xét tặng và thời gian giải quyết từng khâu. Trước đây chưa có quy trình giải quyết nội bộ, chỉ căn cứ theo kế hoạch xét tặng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính trên nhằm phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/ 2009; Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25/12/2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Để giải quyết các thủ tục hành chính trên, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Hải Dương hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương bổ sung quy trình giải quyết thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”