Giải quyết trực tuyến thủ tục trợ cấp mai táng phí khi người có công từ trần

10/05/2023 14:45

Thực hiện trực tuyến thủ tục trợ cấp mai táng khi người có công từ trần giúp giảm phiền hà và thời gian cho người dân.


Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục trợ cấp mai táng khi người có công từ trần trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Người dân có thể thực hiện các nhóm thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng khi người có công từ trần bằng hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thay vì phải đến trụ sở UBND các xã, thị trấn để khai báo và hướng dẫn làm các thủ tục nêu trên thì người dân có thể thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Các thủ tục được thực hiện trực tuyến giúp người dân không phải đi lại nhiều, giảm thời gian làm từ 24 ngày xuống còn 18 ngày (giảm 6 ngày so với làm các thủ tục trực tiếp).

Đại diện một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; những người làm công tác văn hóa-xã hội, tư pháp từ cấp huyện đến cấp xã đã được cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương hướng dẫn thực hiện quy trình, cách truy cập, cách xem chi tiết hồ sơ, quy trình xử lý, phê duyệt hoặc từ chối hồ sơ đăng ký, giải quyết trợ cấp mai táng khi người có công từ trần trên phần mềm cơ sở dữ liệu người có công qua hình thức trực tuyến vào sáng 10.5. 

Đây là một trong những nội dung giúp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Người dân tiếp cận các thủ tục hưởng chế độ an sinh của Nhà nước thuận lợi hơn. 

HẢI MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải quyết trực tuyến thủ tục trợ cấp mai táng phí khi người có công từ trần