Ninh Giang đăng ký dịch vụ điện qua Cổng dịch vụ công quốc gia nhiều nhất tỉnh

29/04/2023 05:50

Đến ngày 28.4, toàn tỉnh có gần 8.000 yêu cầu dịch vụ điện đăng ký qua Cổng dịch vụ công quốc gia.


Nhân viên Điện lực Hải Dương hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến

Theo thống kê của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, đến ngày 28.4, toàn tỉnh có gần 8.000 yêu cầu dịch vụ điện đăng ký qua Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 93% tổng yêu cầu dịch vụ điện trực tuyến.

Điện lực Ninh Giang là đơn vị có tỷ lệ yêu cầu đăng ký qua cổng Dịch vụ công quốc gia cao nhất tỉnh với tỷ lệ 99,8%.

Hiện Điện lực Hải Dương đang thực hiện 12 dịch vụ điện năng cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm: cấp điện mới từ lưới điện trung áp; cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; thanh toán tiền điện; thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 1 pha, 3 pha; các thay đổi về vị trí thiết bị đo đếm, mục đích sử dụng điện, định mức sử dụng điện, chủ thể hợp đồng mua bán điện, thông tin đã đăng ký, hình thức thanh toán tiền điện; gia hạn hợp đồng mua bán điện; chấm dứt hợp đồng mua bán điện.

Đây là một trong nhiều nội dung Điện lực Hải Dương thực hiện chủ trương chuyển đổi số giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện các giao dịch, đồng thời có thể giám sát quá trình thực hiện và đánh giá, phản ánh việc cung cấp dịch vụ của ngành điện…

PV

(0) Bình luận
Ninh Giang đăng ký dịch vụ điện qua Cổng dịch vụ công quốc gia nhiều nhất tỉnh