Chuyển đổi số

Hải Dương tích hợp 629 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

VN 16/11/2023 10:00

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, đến đầu tháng 11/2023, Hải Dương đã tích hợp được 629 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

nop-ho-so-truc-tuyen11.jpg
Người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến tại bộ phận "một cửa" phường Tân Bình (TP Hải Dương)

Trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh cung cấp 1.899 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 580 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chiếm 30,54%.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 90%, tăng 16% so với năm 2022. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 87,4%, tăng 31,4%. Có 427 thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 98,16%, tăng 71 thủ tục. Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 20,07%, tăng 18,07%.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đạt 75%. 727 lãnh đạo và cán bộ văn thư cấp xã được cấp tài khoản để ký số giấy khai sinh và trích lục khai tử khi thực hiện 2 nhóm liên thông thủ tục hành chính gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng. Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đều sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID để tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, khai báo lưu trú.

VN
(0) Bình luận
Hải Dương tích hợp 629 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia