[Đồ họa] Quan hệ giữa Việt Nam và Sierra Leone - mỏ kim cương của châu Phi

15/03/2022 06:10

Năm 2022, Việt Nam và Sierra Leone sẽ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24.6.1982).

(0) Bình luận
[Đồ họa] Quan hệ giữa Việt Nam và Sierra Leone - mỏ kim cương của châu Phi