Điều chỉnh nhiều hạng mục dự án kênh trung thủy nông Sặt - Phủ

02/06/2023 15:56

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị thay đổi nhiều hạng mục trong quy mô đầu tư dự án nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ (Bình Giang).

Tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII diễn ra chiều 2.6, UBND tỉnh có tờ trình về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ (Bình Giang).

Lý do điều chỉnh do trong quá trình tổ chức lập dự án, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện dự án “khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương” (dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận nghiệm thu để tích hợp vào quy hoạch tỉnh). Bên cạnh đó, chỉ tiêu phân bổ các loại đất đến năm 2030 của huyện Bình Giang có thay đổi dẫn đến hệ số tưới, tiêu, mực nước thiết kế, nhiệm vụ của công trình cũng thay đổi...

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị không thực hiện các hạng mục: gia cố một số đoạn kênh, xây dựng cống Bá Đông, xây dựng cầu Ford Việt tại km 2+330, cầu vào cụm công nghiệp Vĩnh Hồng tại km 2+954, cống vào khu dân cư Bình An tại km 5+520, đường quản lý vận hành kết hợp dân sinh phía bờ tả, làm vỉa hè, lát gạch block và xây bồn hoa tạo cảnh quan. Việc cắt giảm một số hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết nằm bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được duyệt.

Thay vào đó, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị bổ sung các hạng mục: phá bỏ cầu vào cụm công nghiệp Vĩnh Hồng tại km 2+954, cầu Ford Việt tại km 2+330; xây dựng cầu vào cụm công nghiệp Vĩnh Hồng, Ford Việt tại km 3+403; xây dựng cống vào xã Vĩnh Hồng tại km 3+939; làm đường tăng tốc, giảm tốc, vỉa hè tạo cảnh quan một số đoạn; xử lý nối tiếp và xây dựng các công trình hai bên bờ kênh (cống tưới, tiêu, kênh nhánh…).

Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh từ giai đoạn 2021-2025 và theo kế hoạch vốn cấp sang giai đoạn 2023-2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

Tổng mức đầu tư dự án là 170 tỷ đồng, không thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Báo cáo thẩm tra nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND tỉnh Hải Dương nhất trí điều chỉnh chủ trương dự án theo hướng giữ nguyên tổng mức đầu tư và điều chỉnh quy mô đầu tư tương ứng.

PHONG TUYẾT


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều chỉnh nhiều hạng mục dự án kênh trung thủy nông Sặt - Phủ