Nhà đất

Diện tích quy hoạch khu dân cư mới xã Hiệp Lực tăng gần 3,9 ha

PV 20/09/2023 08:15

Quy hoạch khu dân cư mới xã Hiệp Lực (Ninh Giang) rộng hơn 21,6 ha chia thành 2 phân khu. Quy mô dân số quy hoạch dự kiến khoảng 2.164 người.

UBND huyện Ninh Giang đã phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới xã Hiệp Lực, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, khu vực quy hoạch thuộc địa phận thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực, phía đông bắc giáp Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, khu vực dân cư hiện có của thị trấn Ninh Giang; phía đông nam giáp ruộng canh tác xã Hiệp Lực; phía tây bắc giáp đường huyện và phía tây nam giáp ruộng canh tác và dân cư hiện có của xã Hiệp Lực.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch hơn 21,6 ha, tăng gần 3,9 ha so với trước. Quy hoạch khu dân cư mới xã Hiệp Lực chia thành 2 phân khu, trong đó phân khu 1 rộng hơn 18,3 ha, còn lại là phân khu 2. Quy mô dân số quy hoạch dự kiến khoảng 2.164 người. Ranh giới, diện tích đất quy hoạch được xác định chính xác trên bản đồ địa chính và trên thực địa, bảo đảm không ảnh hưởng vi phạm hành lang đường giao thông, hành lang công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật và ranh giới sử dụng đất các dự án liền kề.

Theo phê duyệt, khu dân cư mới xã Hiệp Lực có diện tích đất ở tối thiểu 25 m2/người, đất công trình công cộng, dịch vụ tối thiểu 5 m2/người, đất cây xanh công cộng tối thiểu 2 m2/người; đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật tối thiểu 5 m2/người…

PV
(0) Bình luận
Diện tích quy hoạch khu dân cư mới xã Hiệp Lực tăng gần 3,9 ha