Công bố quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị Nam Sách Central Park

06/06/2023 15:18

Huyện Nam Sách vừa phối hợp công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án khu đô thị Nam Sách Central Park tại thị trấn Nam Sách và xã Đồng Lạc, tỷ lệ 1/500.

Huyện Nam Sách tổ chức hội nghị công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án khu đô thị Nam Sách Central Park tại thị trấn Nam Sách và xã Đồng Lạc

Dự án khu đô thị Nam Sách Central Park do liên danh Công ty TNHH một thành viên Khảo sát thiết kế và dịch vụ xây dựng T19 và Công ty CP Xây dựng và phát triển Hà Tây tư vấn lập quy hoạch. Dự án nằm trên địa bàn xã Đồng Lạc và thị trấn Nam Sách, có tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch trên 446.000 m2, trong đó thị trấn Nam Sách rộng trên 209.000 m2, còn lại ở xã Đồng Lạc. Quy mô dân số khoảng 4.500 người.

Đây là dự án nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nam Sách và xã Đồng Lạc. Dự án được quy hoạch hài hòa về kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu dân cư hiện có và trong tương lai để phục vụ người dân đô thị. 


Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị

Lãnh đạo UBND huyện Nam Sách đã làm việc để làm rõ một số vấn đề người dân trong vùng dự án có ý kiến liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường thu hồi đất; hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông...

DƯƠNG HÒA

(0) Bình luận
Công bố quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị Nam Sách Central Park