​Đi hội chùa

25/03/2019 12:40

Nhớ thương chẳng mượn cảnh chùa/Mà sao như thể bỏ bùa cho nhau/Dẫu mình là cánh hoa ngâu/Muốn quên biết để vào đâu... nhớ thầm

Nhớ thương chẳng mượn cảnh chùa
Mà sao như thể bỏ bùa cho nhau
Dẫu mình là cánh hoa ngâu
Muốn quên biết để vào đâu... nhớ thầm

Chùa đây ai đốt hương trầm
Phải trong hương có men ngầm mà say
Cất công lên đến chùa này
Ai xui nên để bàn tay vụng về

Khói hương một lớp sương che
Lời riêng mình nói mình nghe một mình
Cửa thiền ai dám dối quanh
Trong tay cành lộc còn xanh lối về

Chẳng đam mê chốn hội hè
Bởi yêu thương lắm mà về đây thôi
Qua đò sóng vỗ đầy vơi
Để trong lòng sóng rối bời về nhau.

NGUYỄN THỊ BÍCH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Đi hội chùa
    ss