Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới ở Cẩm Giàng

02/06/2023 15:51

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị đầu tư gần 469,5 tỷ đồng xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33 m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán (TP Hải Dương).

UBND tỉnh Hải Dương đã trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33 m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán (TP Hải Dương).

Theo UBND tỉnh, việc đầu tư dự án là cần thiết để hoàn thành trục giao thông kết nối liên vùng nối đường Vũ Công Đán (TP Hải Dương) đến thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang), kết nối với nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại đường tỉnh 392. Đồng thời kết nối với các tuyến đường trục chính đã xây dựng, giải quyết ùn tắc và mất an toàn giao thông khu vực cầu Cậy hiện nay.

Tổng mức đầu tư dự án là gần 469,5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Hải Dương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Phạm vi đầu tư dự án gồm 2 đoạn. Đoạn tuyến đường 33 m kéo dài nối đường Vũ Công Đán (không bao gồm 1,79 km qua khu công nghiệp Đại An) có điểm đầu nối tiếp dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối TP Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang do TP Hải Dương thực hiện đầu tư; điểm cuối nối tiếp với đường 33 m qua khu công nghiệp Đại An mở rộng. Đoạn đường dẫn cầu Cậy mới có điểm đầu giao với đường tỉnh 394 tại km 6+700 thuộc địa phận xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng), điểm cuối nối với đầu cầu Cậy mới (cầu vượt sông Sặt).

Phạm vi giải phóng mặt bằng bao gồm phần diện tích đất phải thu hồi để thi công đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33 m kéo dài nối đường Vũ Công Đán (không bao gồm 1,79 km qua khu công nghiệp Đại An) và phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cậy mới thuộc tuyến tránh đường tỉnh 394, tỉnh Hải Dương.

Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hải Dương cho biết danh mục hồ sơ dự án do UBND tỉnh trình cơ bản bảo đảm theo quy định của Luật Đầu tư công. Báo cáo thẩm định đã xác định tính cần thiết của việc đầu tư dự án và có tiếp thu các ý kiến tham gia của sở, ngành liên quan.

PHONG TUYẾT


(0) Bình luận
Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới ở Cẩm Giàng