​Đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng khu xử lý chất thải trong trang trại chăn nuôi

04/01/2019 15:23

Từ đầu tháng 1.2019, gia đình ông Phùng Văn Quyền ở phường Hoàng Tân (Chí Linh) triển khai dự án xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung theo hướng an toàn sinh học.

Tổng vốn đầu tư của dự án gần 48,7 tỷ đồng, trong đó có khoảng 2 tỷ đồng xây dựng khu xử lý, bảo quản chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung.

Dự án có tổng diện tích hơn 8,64 ha, trong đó khu chuồng trại chính và các công trình phụ trợ chăn nuôi rộng 3 ha; khu ao sinh học kết hợp nuôi thủy sản gần 2,36 ha; khu xử lý, bảo quản chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung 0,36 ha; còn lại là đường nội bộ, nhà điều hành, đất trồng rau màu và cây xanh. Dự án có quy mô chăn nuôi 2.400 lợn nái, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 1.2020.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng khu xử lý chất thải trong trang trại chăn nuôi
    ss