Danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

24/10/2018 13:18

Ngày 24.10, Quốc hội bắt đầu quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Theo điều 18 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 về lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, có 50 người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Tuy nhiên, đợt này, Quốc hội chỉ lấy phiếu 48 người. 2 người giữ 2 chức danh còn lại là Chủ tịch nước và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn chưa đủ thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục trên 9 tháng nên Quốc hội không lấy phiếu tín nhiệm. 

Trong 48 vị được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần này, khối Chủ tịch nước có 1 người, khối Quốc hội có 18 người, khối Chính phủ có 26 người cùng với Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm
    ss