Tin tức

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII

PV 07/12/2023 12:20

Sáng 7/12, Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả phiếu tín nhiệm của 24 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu như sau:

lay-phieu-tin-nhiem-phuong-an-2.jpg

58 đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm (hình thức bỏ phiếu kín) những người giữ chức danh do HĐND tỉnh khóa XVII bầu. Riêng đối với 2 Ủy viên UBND tỉnh là Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng và Lê Hồng Diên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng có 57 phiếu bầu hợp lệ và 1 phiếu không hợp lệ.

5 đồng chí giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII Hải Dương bầu không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Trong đó 4 đồng chí được bầu trong năm 2023 gồm: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Sái Thị Yến, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Phạm Văn Mạnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Trần Quang Cảnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế. Đồng chí Nguyễn Huy Thăng, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm vì đã có thông báo nghỉ công tác, chờ nghỉ hưu.

Trước khi bỏ phiếu, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương điều hành phiên họp đề nghị các đại biểu nghiên cứu thấu đáo, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng về nội dung này trong bài phát biểu tại phiên khai mạc. Các đại biểu cần quán triệt quy định, mục đích, yêu cầu và đánh giá thận trọng, khách quan, chính xác kết quả các mặt công tác của những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII bầu để ghi phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Hải Dương bầu đều được phiếu tín nhiệm cao là chủ yếu. Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Sở Xây dựng với 38 phiếu tín nhiệm cao trong tổng số 58 phiếu (65,5%).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm giúp các đại biểu tự soi, tự sửa, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

PV
(0) Bình luận
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII