Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại: Chia cổ tức 27%

25/04/2019 10:18

Sáng 24.4, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (TP Chí Linh) tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019.


Quang cảnh đại hội

Năm nay, công ty phấn đấu sản xuất trên 5 tỷ 840 kWh điện, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 5 tỷ 273 triệu kWh. Tổng doanh thu từ bán điện đạt gần 7.531 tỷ đồng, tăng 158 tỷ đồng so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 781,42 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức cho cổ đông dự kiến 20%.

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đạt hơn 1.407 tỷ đồng, mức chia cổ tức cho cổ đông đạt 27%.

PV

(0) Bình luận
Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại: Chia cổ tức 27%
ss