Dùng thông tin trong "thẻ xanh Covid-19" làm căn cước công dân được không?

​Hỏi: Trong giấy tờ khai sinh của tôi không có ngày, tháng mà chỉ có năm sinh thì có làm được thẻ căn cước công dân (CCCD) không?

Tin mới nhất