Tư vấn

Ai trả trợ cấp cho người lao động khi bị tai nạn?

. 03/04/2024 09:18

Hỏi: Một công nhân của công ty tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về.

Biên bản của cơ quan công an xác định lỗi chủ yếu do công nhân công ty tôi khi đi không đúng phần đường quy định. Vậy, công ty có phải thanh toán trợ cấp tỷ lệ thương tật cho người lao động?

TRANG NGUYỄN (Kinh Môn)

Trả lời:

Tại điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định như sau:

"Điều 39. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về bồi thường, trợ cấp trong những trường hợp đặc thù khi người lao động bị tai nạn lao động:

1. Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành của người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho người lao động theo quy định tại khoản 4 điều 38 của Luật này.

2. Trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động trợ cấp cho người lao động theo quy định tại khoản 5 điều 38 của Luật này".

Như vậy, chỉ trong trường hợp tai nạn "do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn" thì người sử dụng lao động mới có trách nhiệm trợ cấp cho người lao động.

.
(0) Bình luận
Ai trả trợ cấp cho người lao động khi bị tai nạn?