Nam Sách: Các trường tiểu học thực hiện mô hình "Xếp hàng đón con"

Qua 1 năm triển khai, đến nay tất cả trường tiểu học ở huyện Nam Sách đều thành lập được mô hình "Xếp hàng đón con" do Huyện đoàn Nam Sách phát động.

Tin mới nhất