Công nghiệp

Chuyển đổi hơn 63 ha đất trồng lúa để xây dựng cụm công nghiệp Toàn Thắng (Gia Lộc)

PV 25/05/2024 18:46

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản (do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký thay) về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để xây dựng cụm công nghiệp Toàn Thắng, huyện Gia Lộc (Hải Dương).

013dce2f-8945-4585-951f-4a1d8c51a8de.jpeg
4da5fe24-3440-4217-9daf-bd77b75779d0.jpeg
Văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để xây dựng cụm công nghiệp Toàn Thắng

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chấp thuận cho UBND tỉnh Hải Dương quyết định chuyển mục đích sử dụng 63,55 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Toàn Thắng (Gia Lộc) theo thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, bảo đảm thống nhất hồ sơ và thực địa, bảo đảm chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ. Địa phương phải bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt, bảo vệ cơ sở hạ tầng công trình thủy lợi phục vụ công tác cấp, thoát nước, phòng chống hạn hán, cải tạo đất phục vụ sản xuất nông nghiệp đã đầu tư theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh chịu trách nhiệm về quyết định thành lập cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư bảo đảm theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. UBND tỉnh Hải Dương chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật...

Cụm công nghiệp Toàn Thắng có tổng diện tích 75,8 ha, địa điểm thuộc địa bàn các xã Toàn Thắng, Hồng Hưng và Đoàn Thượng (Gia Lộc). Tổng vốn đầu tư dự án gần 843 tỷ đồng.

PV
(0) Bình luận
Chuyển đổi hơn 63 ha đất trồng lúa để xây dựng cụm công nghiệp Toàn Thắng (Gia Lộc)
ss