Nhà xưởng

Bổ sung gần 6.000 m2 từ đất trồng lúa để thực hiện dự án trung tâm thương mại ở TP Hải Dương

HÀ KIÊN - THÀNH CHUNG 23/05/2024 18:37

Tại phiên họp chiều 23/5, UBND tỉnh Hải Dương nhất trí thông qua nội dung về thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 5.800 m2 từ đất trồng lúa (bổ sung) để thực hiện dự án trung tâm thương mại ở TP Hải Dương.

dsc_9587.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhất trí sẽ trình HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung diện tích đất trồng lúa để thực hiện một dự án trên địa bàn TP Hải Dương

Tại phiên họp, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TP Hải Dương để thực hiện dự án trung tâm thương mại tại khu vực phía đông đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Dự án này có tổng diện tích 37.246 m2, trong đó có 30.962 m2 đất lúa. HĐND tỉnh đã cho phép chuyển mục đích 25.162 m2 đất trồng lúa tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, 2 xã Liên Hồng, Thạch Khôi (TP Hải Dương) đã có sai sót khi xác định diện tích chuyển mục đích đất lúa trong tổng diện tích thực hiện dự án.

Để đủ căn cứ triển khai thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung cho phép chuyển mục đích 5.800 m2 đất trồng lúa .

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhất trí nội dung tờ trình. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện báo cáo của UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh.

HÀ KIÊN - THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Bổ sung gần 6.000 m2 từ đất trồng lúa để thực hiện dự án trung tâm thương mại ở TP Hải Dương
ss