Nông nghiệp - Nông thôn

Hải Dương thu hồi, chuyển mục đích sử dụng hơn 21 ha đất trồng lúa

PV 12/11/2023 15:00

Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu đã ký ban hành nghị quyết chấp thuận thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh.

Theo nghị quyết, HĐND tỉnh Hải Dương chấp thuận thu hồi 11,94 ha đất để thực hiện 12 dự án, công trình và cho phép chuyển mục đích sử dụng 9,11 ha đất trồng lúa để thực hiện 8 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Xem nghị quyếtdanh mục dự án, công trình thu hồi đất, danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương thu hồi, chuyển mục đích sử dụng hơn 21 ha đất trồng lúa