Nông nghiệp - Nông thôn

Hải Dương phấn đấu chuyển đổi gần 352 ha đất trồng lúa trong năm nay

PV 05/03/2024 16:30

Năm 2024, Hải Dương phấn đấu chuyển đổi gần 352 ha đất trồng lúa sang trồng hơn 183,4 ha cây hàng năm, 67,9 ha cây lâu năm, diện tích còn lại cấy lúa kết hợp nuôi thủy sản.

z5080097266499_c8153b9709b55e408e2cb3c933beb7f7.jpg
Nông dân nhiều huyện trồng dưa cho hiệu quả kinh tế cao

6 huyện, thị xã, thành phố được phép chuyển đổi đất trồng lúa. Thị xã Kinh Môn chuyển đổi nhiều nhất tỉnh với diện tích trên 80 ha; huyện Kim Thành trên 70,3 ha; huyện Gia Lộc 63,3 ha; TP Chí Linh, các huyện Bình Giang, Nam Sách từ 41-55 ha/đơn vị.

Việc chuyển đổi nhằm khai thác tốt hơn lợi thế về đất đai, tạo thuận lợi để phát triển nông nghiệp bền vững, tăng giá trị thu nhập.

Năm 2023, Hải Dương chuyển đổi hơn 239 ha đất lúa sang trồng cây rau màu (rau, dưa các loại…), cây ăn quả (cam Canh, cam Vinh, bưởi, ổi…), đạt gần 62% kế hoạch.

Một số địa phương chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng ổi tại các huyện Bình Giang, Ninh Giang, Kim Thành cho giá trị từ 380-450 triệu đồng/ha; trồng dưa hấu, dưa lê, rau vụ đông tại các huyện Nam Sách, Gia Lộc cho giá trị 500-550 triệu đồng/ha, gấp 5-6 lần trồng lúa (90 triệu đồng/ha/năm).

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương phấn đấu chuyển đổi gần 352 ha đất trồng lúa trong năm nay