52 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

THỨ HAI, 26/10/2020 13:26:31

Chiều 26.10, Đại hội công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, 52 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

17h22: Đại hội kết thúc phiên làm việc buổi chiều. Buổi tối, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII. Ngày 27.10, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc.

17h00: Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI hướng dẫn các đại biểu lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025
Theo đó, tiêu chuẩn giới thiệu vào chức danh Bí thư Tỉnh ủy ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chung đối với ủy viên Ban Chấp hành phải là đồng chí tiêu biểu trong Ban Chấp hành. Tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ, có uy tín cao, là hạt nhân đoàn kết trong Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và trong toàn Đảng bộ tỉnh; không cục bộ địa phương, không lợi ích nhóm. Có trình độ, có kiến thức, kinh nghiệm về các lĩnh vực, nắm chắc tình hình trong nước và thế giới, có tầm tư duy chiến lược về phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh; có quyết tâm chính trị cao, quyết đoán, năng động, sáng tạo, có thể xử lý vấn đề khó, am hiểu sâu rộng về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng, hoạt động của hệ thống chính trị. Có năng lực cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào việc hoạch định chiến lược xây dựng, phát triển và lãnh đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả ở địa phương. Đã kinh qua các chức danh chủ chốt cấp huyện và kinh qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy... Sau đó, các đại biểu dự Đại hội tiến hành ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

16h45: Công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đó, Đại hội bầu một lần đủ 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Danh sách cụ thể như sau (xếp theo ABC):
TT Họ và tên Chức vụ
1 Lưu Văn Bản Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 Nguyễn Thị Ngọc Bích Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
3 Nguyễn Hải Bình Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài PTTH tỉnh
4 Lê Ngọc Châu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Giám đốc Công an tỉnh
5 Phạm Mạnh Cường Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Y tế
6 Lê Hồng Diên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
7 Nguyễn Kim Diện Bí thư Huyện ủy Kim Thành
8 Nguyễn Hoàng Dương Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
9 Nguyễn Văn Đoàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Xây dựng
10 Ngô Quang Giáp Giám đốc Sở Tư pháp
11 Nguyễn Viết Hải Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
12 Trần Văn Hảo Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng
13 Vũ Hồng Hiên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
14 Lê Văn Hiệu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
15 Ngô Thị Thanh Hòa Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
16 Nguyễn Năng Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh
17 Nguyễn Minh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
18 Phạm Mạnh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Nội vụ
19 Triệu Thế Hùng Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI
20 Nguyễn Trọng Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Tài chính
21 Phạm Văn Khảnh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ninh Giang
22 Lê Đình Long Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Bí thư Thành ủy Hải Dương
23 Đồng Dũng Mạnh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện
24 Nguyễn Thị Việt Nga Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
25 Nguyễn Văn Phú Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
26 Nguyễn Quang Phúc Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
27 Vũ Tiến Phụng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
28 Cao Ngọc Quang Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Quyền Chánh Thanh tra tỉnh
29 Mạc Minh Quang Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
30 Trần Văn Quân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31 Nguyễn Ngọc Sẫm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ
32 Nguyễn Hồng Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
33 Phạm Thị Thanh Tâm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
34 Trần Thị Thanh Thảo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
35 Bùi Văn Thăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách
36 Nguyễn Huy Thăng Ủy viên  Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
37 Phạm Xuân Thăng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI
38 Nguyễn Cao Thắng Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông
39 Trịnh Văn Thiện Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà
40 Nguyễn Hữu Thông Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
41 Nguyễn Thị Nhật Thu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
42 Hoàng Văn Thực Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
43 Đặng Xuân Thưởng Bí thư Huyện ủy Gia Lộc
44 Hoàng Quốc Thưởng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Thành ủy Chí Linh
45 Lê Quý Tiệp Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
46 Nguyễn Khắc Toản Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
47 Nguyễn Đức Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
48 Nguyễn Trọng Tuệ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy Bình Giang
49 Nguyễn Thị Hải Vân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương
50 Lương Văn Việt Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
51 Dương Văn Xuyên Phó Giám đốc Sở Tài chính
52 Sái Thị Yến Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Thị ủy Kinh Môn

16h30: Đồng chí Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tham luận “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Đồng chí Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Tham luận đề xuất cần bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất nông nghiệp cho năng suất, chất lượng cao, nhất là đất trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực đã được xác định trong báo cáo chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh việc dồn điền, đổi thửa ở các địa phương, hình thành nên các cánh đồng lớn. Thực hiện liên kết đồng bộ các khâu từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, nhất là kiểm soát chất lượng sản phẩm. Khuyến khích phát triển các công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tăng tỷ lệ xuất khẩu tinh để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tạo thương hiệu phát triển bền vững. Gắn kết sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ với phát triển du lịch sinh thái để vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần, vừa quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Cần có cơ chế chính sách khuyến khích, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để khuyến khích thu hút các tổ chức, cá nhân, các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức khoa học - công nghệ đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cần sớm xác lập quyền tài sản trên đất nông nghiệp để các tổ chức, cá nhân có cơ sở vay vốn; thực hiện cấp giấy xác nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; hệ thống ngân hàng thương mại phải nhanh chóng hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng... (xem toàn văn nội dung tham luận)

16h18: Các đại biểu tham luận tại hội trường đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tham luận tại hội trường
Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tham luận "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước".

Bên cạnh kết quả đạt được, tham luận chỉ ra một số hạn chế, đó là nội dung và phương thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân chưa bắt kịp trước những biến đổi nhanh chóng của đời sống xã hội. Một số cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước còn hình thức; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội ở cơ sở hiệu quả chưa cao... Từ đó, tham luận đề xuất tiếp tục tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng và toàn bộ hệ thống chính trị về nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng tổ chức MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cụ thể là: Đa dạng các hình thức tổ chức, hoạt động tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo... nhằm động viên mọi nguồn lực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện tốt vai trò đại diện cho nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, bằng các hoạt động cụ thể như thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội để phản ánh với cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết kịp thời; đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân... (xem toàn văn tham luận)

15h45: Đại hội giải lao.

13h30: Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy khoá XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI giới thiệu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
Đề án nhân sự trình Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, công phu; quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử một cách dân chủ, công khai; bảo đảm tuân thủ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu thảo luận tại tổ
Đồng chí yêu cầu kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; có biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực ở địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025
Sau phiên thảo luận tại các tổ, 100% số đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 59 đồng chí. Trên cơ sở đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.
NHÓM PHÓNG VIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu