Xây dựng Đảng - Chính quyền

Hải Dương kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu

HOÀNG BIÊN-PHÙNG BẢN 25/01/2024 13:37

Năm 2023, tỉnh Hải Dương kết nạp được 2.303 đảng viên, vượt 103 đảng viên so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra mỗi năm và tăng 25 đảng viên so với năm 2022.

ket-nap-dang-1-(1).jpg
HOÀNG BIÊN-PHÙNG BẢN
(0) Bình luận
Hải Dương kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu