Chí Linh nâng cao nhận thức về biển, đảo trong tình hình mới

30/09/2022 21:46

Ngày 30.9, UBND TP Chí Linh phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển, đảo trong tình hình mới năm 2022.

Tại buổi tuyên truyền, Đại tá Trần Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam đã trực tiếp thông tin đến hơn 200 cán bộ, đảng viên, giáo viên, báo cáo viên của thành phố về tình hình biển đảo; kết quả trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua…


Đại tá Trần Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam thông tin về biển, đảo trong tình hình mới năm 2022

Thông qua hội nghị giúp các cán bộ, đảng viên của thành phố hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối, đối sách của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn hiện nay; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên biển; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo để hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, làm phương hại đến an ninh, chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố niềm tin, niềm tự hào dân tộc, ra sức đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PHƯƠNG TUẤN

(0) Bình luận
Chí Linh nâng cao nhận thức về biển, đảo trong tình hình mới