Tin tức

Trình Trung ương đề án về sáp nhập xã, phường, thị trấn ở Hải Dương

HV 09/05/2024 17:00

Ngày 9/5, UBND tỉnh Hải Dương đã hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trình Trung ương xem xét phê duyệt.

xa-dong-xuyen.jpg
Tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri xã Đông Xuyên (Ninh Giang) lấy ý kiến cử tri tại các gia đình

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023 – 2025, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, đề án, tờ trình gửi Bộ Nội vụ cùng các cơ quan Trung ương thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Theo kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của UBND tỉnh, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết phê duyệt đề án sắp xếp đơn vị hành chính, chậm nhất sau 30 ngày các địa phương tổ chức lễ công bố nghị quyết, kiện toàn, sắp xếp xong tổ chức bộ máy các cơ quan của đơn vị hành chính mới.

Giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh sẽ sắp xếp 57 đơn vị hành chính cấp xã thành 29 đơn vị (28 đơn vị hình thành sau sắp xếp và 1 đơn vị điều chỉnh địa giới hành chính).

Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 207 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 28 đơn vị), gồm 151 xã, 46 phường và 10 thị trấn.

HV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trình Trung ương đề án về sáp nhập xã, phường, thị trấn ở Hải Dương
    ss