Châu Á thắng rồi!

23/11/2022 15:25

World Cup vừa mới diễn ra/ Nếu chọn hay nhất cặp này bạn nha/ Ả Rập (*) - Ác hen ti na/ Xem cho đã mắt lòng đà khôn rơi

World Cup vừa mới diễn ra

Nếu chọn hay nhất cặp này bạn nha
Ả Rập (*) - Ác hen ti na
Xem cho đã mắt lòng đà khôn rơi
Đại diện châu Á thắng rồi
Đá bay đội đã hết lời ngợi ca
Mét xi mặt ủ mày sa
Trận đầu thất bại thế là gặp xui
Người châu Á thỏa niềm vui
Với hai bàn thắng làm sôi cầu trường...

----------

(*) Ả Rập Xê Út

NGUYỄN ĐÌNH 

(0) Bình luận
Châu Á thắng rồi!