Bổ sung vốn xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 qua huyện Tứ Kỳ

20/03/2023 15:19

Tổng mức đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) được đề nghị tăng thêm hơn 22,5 tỷ đồng.

Nội dung trên nêu trong tờ trình của UBND tỉnh Hải Dương tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra chiều 20.3.

Nguyên nhân điều chỉnh do UBND huyện Tứ Kỳ gặp khó khăn về nguồn vốn và không bố trí được vốn từ ngân sách huyện để thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư đã duyệt tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12.7.2021 của HĐND tỉnh.

Mặt khác, dự án này phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí xây dựng làm vượt tổng mức đầu tư dự án. Do đó, UBND huyện Tứ Kỳ đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh phần vốn ngân sách huyện Tứ Kỳ sang ngân sách tỉnh để đầu tư dự án. 

Ngày 8.12.2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh), trong đó bổ sung dự án này vào danh mục dự án dự kiến khởi công mới và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 từ ngân sách tỉnh với mức vốn bố trí cho dự án là hơn 52 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là gần 166 tỷ đồng. Trước đó, tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là hơn 133,4 tỷ đồng (kinh phí bổ sung hơn 22,5 tỷ đồng). 

Báo cáo thẩm tra tờ trình này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng ngân sách của huyện Tứ Kỳ gặp nhiều khó khăn, không có nguồn lực để bố trí vốn cho dự án và số kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng tăng cao nên việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đề nghị của UBND tỉnh; đề nghị UBND tỉnh tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những trường hợp phát sinh của dự án.

Các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐND, UBND tỉnh về số liệu khái toán tổng mức đầu tư dự án, đặc biệt là kinh phí giải phóng mặt bằng. Chính quyền cấp huyện nâng cao trách nhiệm trong việc cam kết bố trí vốn thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn.

PHONG TUYẾT


>>> Phân bổ 19 tỷ đồng Trung ương thưởng vượt thu cho 2 huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ
>>>
Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công đối với 75 dự án ở Hải Dương
>>> [Audio] HĐND tỉnh Hải Dương họp bàn, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công
>>> Cần thu hồi hơn 201,3 ha đất để thực hiện 57 dự án, công trình ở Hải Dương

(0) Bình luận
Bổ sung vốn xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 qua huyện Tứ Kỳ