Biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập tăng mạnh

09/12/2014 16:32

Tờ trình của UBND tỉnh có nhiều thay đổi theo hướng tăng số lượng chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập...


>> TP Hải Dương: Giá đất cao nhất 36 triệu đồng/m2


>>Tội phạm ma túy, cờ bạc tăng mạnh
>>Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV
>>
Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp(*)
Đồng chí Phạm Văn Tỏ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. Ảnh: Thành Chung


Tờ trình về kế hoạch biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 do đồng chí Phạm Văn Tỏ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày chiều 9-12 có nhiều thay đổi theo hướng tăng số lượng chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khi UBND tỉnh đề nghị phê duyệt 34.589 người (tăng 1.403 người so với chỉ tiêu giao năm 2014); trong đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo 26.052 chỉ tiêu (tăng 1.163 chỉ tiêu), y tế 6.860 chỉ tiêu (tăng 139 chỉ tiêu), văn hóa, thể thao và du lịch 585 chỉ tiêu (tăng 14 chỉ tiêu), các đơn vị sự nghiệp khác 1.056 chỉ tiêu (tăng 86 chỉ tiêu), các tổ chức khác sử dụng biên chế sự nghiệp 36 chỉ tiêu (tăng 1 chỉ tiêu). Đối với các tổ chức hội đã giao biên chế trước năm 2004, UBND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt 39 chỉ tiêu, tăng 3 chỉ tiêu.

Đối với kế hoạch biên chế công chức cơ quan hành chính nhà nước năm 2015, UBND tỉnh đề nghị phê duyệt 2.219 chỉ tiêu (bằng năm 2014); trong đó, biên chế giao cho các sở, ban, ngành tỉnh 1.098 chỉ tiêu, của UBND cấp huyện 1.121 chỉ tiêu.

SỸ THẮNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập tăng mạnh
    ss