Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khoá 2020-2022

26/05/2022 17:45

Chiều 26.5, Học viện Chính trị quốc gia khu vực I phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khoá 2020-2022.


Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc trong khoá học

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự.

Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khoá 2020-2022 có 55 học viên. Sau 2 năm học tập, 100% số học viên đã hoàn thành khóa học, trong đó 45 học viên đạt loại khá, 10 học viên đạt loại giỏi. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khen thưởng 5 học viên, Học viện Chính trị quốc gia khu vực I khen thưởng 6 học viên có thành tích tiêu biểu trong khóa học.

Trong thời gian tham gia khóa học, các học viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề: kiến thức cơ bản và hệ thống về những nguyên lý khoa học, cách mạng của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các kiến thức về khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý, những thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

TRANG NGÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khoá 2020-2022