Hải Dương bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2021-2023

12/05/2023 17:58

Chiều 12.5, Học viện Chính trị quốc gia khu vực I phối hợp Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hải Dương khóa 2021-2023.


Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hải Dương trao giấy khen cho 6 học viên có thành tích rèn luyện giỏi, học tập tốt

Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khoá 2021-2023 có 60 học viên. Tất cả học viên đã hoàn thành khóa học, trong đó 55 học viên đạt loại khá, 2 học viên đạt loại giỏi. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã khen thưởng 6 học viên, Học viện Chính trị quốc gia khu vực I khen thưởng 2 học viên có thành tích rèn luyện giỏi, học tập tốt.


Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia khu vực I trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Trong thời gian tham gia khóa học, các học viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2021-2023