​Báo cáo khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

06/03/2018 10:36

Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp có đánh giá, bày tỏ cảm nhận về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của các cơ quan nhà nước trong tỉnh ...

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đã đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện rà soát, báo cáo kết quả giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (DN) đã được nêu tại hội nghị đối thoại với cộng đồng DN năm 2017. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp được UBND tỉnh giao tại các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về thực hiện các nghị quyết, đề án, cam kết liên quan đến nhiệm vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các đơn vị, hội, hiệp hội DN tổng hợp các khó khăn phát sinh của DN từ sau hội nghị đối thoại với cộng đồng DN năm 2017 đến nay. Các đơn vị cần đề xuất xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết. Những việc chưa giải quyết được, đề nghị xác định rõ nguyên nhân, đề xuất các biện pháp xử lý. Sở KHĐT đề nghị các DN trên địa bàn tỉnh có đánh giá, bày tỏ cảm nhận về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của các cơ quan nhà nước trong tỉnh; đề xuất, hiến kế để Hải Dương tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh...

LAN NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Báo cáo khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp
    ss