Nông nghiệp - Nông thôn

666 hộ nông dân huyện Kim Thành có thu nhập từ 1 tỷ đồng/năm trở lên

PV 08/11/2023 12:00

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở huyện Kim Thành đã góp phần thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm của nông dân, giúp họ nâng cao thu nhập.

cu-dau.jpg
Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện Kim Thành thuộc nhiều lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ...

Theo Hội Nông dân huyện Kim Thành, năm 2023 huyện có 16.556 hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp, chiếm 63,9% tổng số hộ nông dân. Qua bình xét, có 11.570 hộ đạt danh hiệu này, gồm: 13 hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương, 194 hộ cấp tỉnh, 2.095 hộ cấp huyện, còn lại cấp cơ sở.

Tính theo mức thu nhập, sau khi trừ chi phí có 666 hộ cho thu nhập năm 2023 từ 1 tỷ đồng/hộ trở lên; 1.520 hộ thu nhập từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 6.120 hộ thu nhập từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng...

Tiêu biểu như gia đình các ông, bà: Phạm Văn Thăng (xã Tuấn Việt) sản xuất bàn ghế đá; Nguyễn Danh Phú (xã Cổ Dũng) sản xuất bao bì; Mai Văn Trọng (xã Ngũ Phúc) trồng và chế biến sen; Nguyễn Văn Dũng (xã Tam Kỳ) trồng dưa lưới trong nhà màng; Phạm Thị Thiềm (xã Bình Dân) trồng măng tây...

Từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các hộ không chỉ làm giàu cho bản thân, còn đóng góp kinh phí xây dựng làng quê; hỗ trợ các hội viên khác. Trong năm qua, đã có 152 hộ hội viên thoát nghèo.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    666 hộ nông dân huyện Kim Thành có thu nhập từ 1 tỷ đồng/năm trở lên