Tài chính - Ngân hàng

5 doanh nghiệp nào của Hải Dương sẽ thoái 100% vốn Nhà nước?

PV 29/02/2024 09:00

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025. Theo đó, Hải Dương có 5 doanh nghiệp thoái 100% vốn Nhà nước.

laivu.jpg
Đến năm 2025, Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu sẽ phải thoái một phần vốn Nhà nước

Theo đó, giai đoạn 2024 – 2025, Hải Dương có 5 doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái toàn bộ vốn Nhà nước còn lại gồm các Công ty CP: Giao thông môi trường và đô thị Chí Linh, Truyền hình cáp Hải Dương, Quản lý các bến xe khách Hải Dương, Giống cây trồng Hải Dương và Công ty Xi măng Phúc Sơn.

z5200756782743_a92f89a89b4ceaaa1aba281541cdf374.jpg
Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương là 1 trong 3 doanh nghiệp giữ nguyên phần vốn Nhà nước đến năm 2025

Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 1 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải thực hiện cổ phần hoá, giảm từ 50% vốn điều lệ trở xuống là Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu.

Có 3 doanh nghiệp được giữ nguyên phần vốn Nhà nước gồm các Công ty CP: Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương (84,3% vốn Nhà nước), Kinh doanh nước sạch Hải Dương (65% vốn Nhà nước), Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (49% vốn Nhà nước). Riêng Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương sẽ thực hiện sắp xếp theo phương án riêng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 7 doanh nghiệp Nhà nước, trong đó 5 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 2 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

PV
(0) Bình luận
5 doanh nghiệp nào của Hải Dương sẽ thoái 100% vốn Nhà nước?