14 doanh nghiệp được kinh doanh đa cấp tại Hải Dương là những công ty nào?

27/07/2023 16:42

Theo Sở Công thương Hải Dương, hiện nay có 14 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp đã được sở xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Hải Dương.

Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam là doanh nghiệp kinh doanh đa cấp duy nhất đặt trụ sở tại Hải Dương (nguồn Internet)

Trong đó, chỉ có 1 doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hải Dương là Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam (TP Hải Dương).

13 doanh nghiệp còn lại gồm các Công ty TNHH một thành viên: Herbalife Việt Nam, New IMay Việt Nam; các Công ty TNHH: AmWay Việt Nam, Unicity Marketing Việt Nam, NU Skin Enterprises Việt Nam, Phong cách sống Kim cương Việt Nam, Oriflame Việt Nam, Seacret, Gcoop Việt Nam, Elken International Việt Nam, Kyowon The Orm Việt Nam, Thương mại Lô Hội và Công ty CP Tập đoàn liên kết Việt Nam. Các doanh nghiệp này có trụ sở chính ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Bình Dương. Hàng hóa kinh doanh chủ yếu là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ gia dụng...

Kinh doanh đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh. Việc kinh doanh đa cấp phải đủ điều kiện và được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Trong năm 2022, Sở Công thương Hải Dương từng thu hồi giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương đối với Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế do công ty này bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

PV

(0) Bình luận
14 doanh nghiệp được kinh doanh đa cấp tại Hải Dương là những công ty nào?