Tin tức

100% Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Hải Dương có "Trang cộng đồng"

PV 19/09/2023 08:56

Hầu hết các "Trang cộng đồng" của Ủy ban MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền.

w_z4703844398779_01196043d4996ba22fae252f427ed6fb(1).jpg
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn về công tác thiết lập, quản lý và vận hành "Trang cộng đồng" do Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổ chức sáng 18/9

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, đến nay, 100% Ủy ban MTTQ cấp huyện đã xây dựng ''Trang cộng đồng'' (Fanpage); khoảng 90% số Ủy ban MTTQ cấp xã xây dựng trang này nhằm tổ chức tuyên truyền trên mạng xã hội về hoạt động của địa phương, cơ sở.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ tỉnh, fanpage của Ủy ban MTTQ các cấp đã làm tốt việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và của tỉnh, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người Hải Dương, gương người tốt, việc tốt. Hướng dẫn, cảnh báo người tham gia hoạt động trên không gian mạng. Định hướng dư luận trước những vấn đề nhạy cảm về an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia...

Tuy nhiên, Tổ quản trị nội dung "Trang cộng đồng" của Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã chủ yếu là cán bộ, công chức kiêm nhiệm nên việc bố trí thời gian để cung cấp và cập nhật thông tin còn hạn chế. Đa số là trang cá nhân, chưa phải "Trang cộng đồng" ...

Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ thiết lập, hoàn thiện và hướng dẫn cách quản lý, vận hành "Trang cộng đồng" của MTTQ các cấp...

PV
(0) Bình luận
100% Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Hải Dương có "Trang cộng đồng"