1.925 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

THỨ SÁU, 12/01/2018 15:18:42

Năm 2017, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh giới thiệu được 2.150 đoàn viên thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 1.925 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Chất lượng đảng viên mới được nâng cao, số đảng dưới 30 tuổi chiếm đa số. Số đảng viên trẻ có trình độ lý luận chính trị trung cấp tăng...

Thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, các cấp bộ Đoàn đã kết hợp tuyên truyền, giáo dục với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú trong lao động, học tập. Nhiều cơ sở Đoàn tích cực tổ chức các hoạt động, phong trào để đoàn viên có cơ hội rèn luyện; tạo nguồn, phát triển đảng viên từ học sinh, sinh viên...
       THANH HOA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu